کتاب بهترین و بدترین مشغولیت ذهنی صوتی

آثار و برکات یاد امام زمان(ع) و شیوه یاد امام زمان(ع)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500
نظر شما چیست؟
زندگی میدان مسابقه است، مسابقه در خوبی ها و ارزش ها. در مسابقه هرکس تلاش می کند امتیاز بیشتری کسب کند و از رقیبان جلو بیفتد
برای کسب رتبه های بالاتر و حتی بالاترین رتبه، قدم اول این است که ویژگی های ممتازین را بشناسیم تا آنها را در خود تقویت نماییم و نیز لازم است
ویژگی های بازندگان و مردودین را بشناسیم که از آنها فاصله بگیریم.
آنچه در این مجموعه ارائه شده، ویژگی های «بهترین ها و بدترین ها» در عرصه های مختلف زندگی است.
این محصول شامل یک سخنرانی استاد عدالتیان پیرامون بهترین مشغولیت ذهنی و بدترین مشغولیت ذهنی است.

کتاب های مشابه بهترین و بدترین مشغولیت ذهنی