نظر شما چیست؟
خانۀ والتر سی سو لو در اورلاندو، مأمن گرم و امنی بود که همیشه در آن غذای گرم و بحث های داغ سیاسی در انتظارمان بود. برای من و بسیاری از دوستانم، این خانه، خانۀ پدری محسوب می شد. در این خانه بود که در یکی از شب های سال 1943 ، با آنتونی لمبد یکی از رهبران جوان کنگره ملی آفریقا (ANC) آشنا شدم. او هوش سرشار و شخصیتی فوق العاده محکم و استوار داشت. شدیداً تحت تأثیر اندیشه های او قرار گرفته بودم. لمبد معتقد بود که روح جدیدی در کالبد مردم ما دمیده شده و تفاوت های قومی و قبیله ای در حال ذوب شدن است. او می گفت ،
زنان و مردان جوان ما حالا بیش از همه خود را آفریقایی می بینند تا هوسایی، ونداسی، زولویی، سوتوسی، ندبلزی و تسواناسی.
او اضافه می کرد که آفریقا متعلق به همه آفریقایی هاست که یک روز حقوق از دست رفتۀ خود را باز پس خواهند گرفت اما پیش از آن، این مردم باید غرور و عزت نفسشان را احیا کنند.
صفحات کتاب :
168
کنگره :
DT1949‭‬ ‭/م2آ3‫‭ 1392
دیویی :
968/064092
کتابشناسی ملی :
3129147
شابک :
978-964-3137-25-0‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه راه طولانی به سوی آزادی