نظر شما چیست؟
جهان هستی را ابتدا و انتهایی نیست و علم امروزی با پیشرفتهای فراوان و حیرت انگیزش به گوشه یی از خلقت دست یافته و آن هم به تئوری و فرضیه هایی بستنده کرده و نتوانسته به راز آن دست یابد. در حالی که قطر منظومه خورشیدی و به عبارت بهتر فاصله خورشید تا کره پلوتو به تریلیونها مایل می رسد و فاصله خورشید تا کره زمین حدود150 میلیون کیلومتر می باشد و در حدود یک میلیارد سنگ آسمانی یا آستروئید ...
صفحات کتاب :
237
کنگره :
‫‬‮‭QB982‫‭/ک2ش8 1393
دیویی :
‫‬‮‭523/1
کتابشناسی ملی :
3541540
شابک :
‫‬‭9789643137380‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه عجایب یونیورس