نظر شما چیست؟
یا غیاث من لا غیاث له
در این کتاب سعی شده است در کنار ارائه کامل مطالب درس ساختمان داده ها و تحلیل نکات مهم، برنامه های هر مطلب نیز به طور صحیح نوشته شود و صرفأ به تحلیل و ارائه الگوریتم پرداخته نشده است تا کاربرانی که به هر دلیل در نوشتن برنامه مشکل دارند بتوانند با نوشتن برنامه ها، بهتر مطالب بیان شده در هرقسمت را درک کنند.
ساختمان داده ها یکی از دروس مهم در تحلیل و چگونگی بکار بردن انواع متغیر می باشد. با درک صحیح مطالب این درس دیگر مشکلی در نوشتن برنامه نخواهید داشت و به راحتی خواهید توانست هر برنامه ای را بنویسید. امید است مطالب این کتاب شما را در درک برنامه نویسی راهنمایی نماید...
صفحات کتاب :
218
کنگره :
‫QA76/9‭‬ ‭/س2‫‭س12 1392
دیویی :
‫‭005/73
کتابشناسی ملی :
3241919
شابک :
‫‭978-964-2706-14-3
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه ساختمان داده ها