امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
39,000
نظر شما چیست؟
بیوتروریسم، چهره زشتی از ترور را با استفاده از عوامل و سموم بیماری ‏زای بیولوژیک یعنی با منشأ زیستی به‏ وجود می ‏آورد.
طبیعت و موجودات زنده در عرصه ‏های انسان، دام، محصولات کشاورزی و هر چیزی که با انسان ارتباط پیدا می ‏کند برای ترور، ارعاب، صدمه زدن به یک جامعه است یعنی به جای گلوله که استفاده از آن سخت، خطرناک و قابل رصد است با عوامل نفوذی خود از این موارد استفاده می ‏کند.
بیوتروریسم با تهدیدات نرم، اهداف مرموزانه و مافیای استکبار را در عرصه ‏های دارویی، غذایی و آرایشی پی می‏ گیرد و در صدد تحقق مقاصد شوم براندازی می‏ باشد.
صفحات کتاب :
544
کنگره :
‫RC88/9‭‬ ‬‭/ت4‫‬‮‭د4 1394
دیویی :
‫‬‮‭363/3497
کتابشناسی ملی :
4051870
شابک :
978-600-7633-18-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه بیو تروریسم در طب غربی