کتاب نام آوران جنگ جهانی دوم pdf

تک تیراندازها،کماندوها،اعضای نهضت مقاومت و افسران مشهور

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 33,000
نظر شما چیست؟
در تاریخ جنگها همیشه فقط نام کشور ها و رهبران آن ها در اذهان مردم باقی می مانند رهبرانی که همدیگر را میشناسند و هیچگاه در نبرد دست به اسلحه نبرده اند. ارتش کشورها دارای تشکیلات و سازمان های مختلفی است که در آن افراد نخبه نظامی را پرورش میدهند و این نظامیان شا ه کلید رهبران در جنگ ها می باشد.
این مؤسسه سعی دارد در مجموعه کتاب های تخصصی به کارشناسی و ساختارشناسی نا م آوران جنگ بپردازد و جایگاه آن را در معادلات نظامی هر کشور بررسی نماید.
تمامی سعی نویسنده بر آن بوده که نثری روان و شیوا و تصاویری گویا ارائه دهد، ولی به دلیل گذشت زمان و عدم وجود تصاویر مناسب بعضی از عکس ها فاقد کیفیت مناسب بوده و برای حفظ سندیت و اصالت اثر از بازسازی آن پرهیز گردیده است.
دیویی :
940/54
کتابشناسی ملی :
4198926
شابک :
978-600-7633-49-6‬‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
289
کنگره :
D736‭‫‬‮‭/ع5ن2 1395

کتاب های مشابه نام آوران جنگ جهانی دوم