امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
انگیزه هایی که باعث شد اقدام به تهیه ی این کتاب شود ، درس پانزدهم ادبیات فارسی ، فرهنگ برهنگی فرهنگی می باشد و از آنجایی که ما باید آگاهانه دستورات اسلامی را رعایت کنیم ، برای بیشتر آشنا شدن دانش آموزان و آموزش دختران ، سوره ی نور را انتخاب کردیم . در این سوره از دوران کودکی تا زمان ازدواج ، راه های تربیت و سعادت را برای انسان ها بیان نموده است .
دیویی :
297/18
کتابشناسی ملی :
3253240
شابک :
978-600-7177-00-6‮‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
73
کنگره :
BP102/55‫‬‭/ی4ج8 1392

کتاب های مشابه جلباب