امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مفهوم مشتق، که با تمام سادگی آن، در تاریخ ریاضیات نسبتا دیر ظاهر شد، از یک مسئله ی ساده ی هندسی ناشی شده است.این مسئله، پیدا کردن خط مماس بر یک منحنی بود. ولی به زودی معلوم شد که این روش برای محاسبه ی نرخ تغیر یک تابع به کار می رود. هم چنین از مشتق در بسیاری از موارد، از جمله در تعیین صعودی و نزولی بودن تابع، ماکزیمم و مینیمم، محاسبه ی حد، تقعر و تحدب منحنی و... استفاده می شود.
کنگره :
‫‬‮‭QA314‫‬‮‭/ب95آ8 1390
دیویی :
‫515/83076‮‬
کتابشناسی ملی :
2389571
شابک :
9789646657939‮‬
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
183

کتاب های مشابه آموزش تضمینی انتگرال و مشتق