امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
37,500
نظر شما چیست؟
یک نکته مهم در انتخاب خازن ها این است که فرکانس گوشه تعیین شود. ازRC باید تنها توسط یکی از شبکه های آنجایی که خازن دی کوپلاژ امیتر بین این خازن ها بزرگترین است معمولا به عنوان خازن تعیین کننده ...
شابک :
964-6657-28-7
سال نشر :
1383
صفحات کتاب :
487
کنگره :
‫‬‭TK7816‫‭‭‬‭‭‭/پ‌4‮ال‍ف‌‬7 1381
دیویی :
‫‭‬‭‭621/3815
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌81-39871‬

کتاب های مشابه الکترونیک آنالوگ (جلد دوم)