نظر شما چیست؟
خداوند می فرماید: آیا می خواهید شما را از خاسرترین افراد مطلع کنم. اینان کسانی هستند که سعی و تلاش خود را معطوف به زندگی دنیایی و این جهانی کردند و گمان شان نیز این است که بهترین عمل را انجام می دهند.
اهل منطق در تقسیم بندی جهل آن را به دو قسمت تقسیم می کنند. جهل بسیط؛ همان جهل ساده است که شما می دانید که مسئله ای را نمی دانید و علمی نسبت به آن ندارید. اما قسم دوم جهل مرکب است که در تعریف آن می گویند: فرد نمی داند که نمی داند! و احتمالا تصور می کند که می داند و مشکلی ندارد.
صفحات کتاب :
48
کنگره :
BP258‫‭/ج2ل2 1392
دیویی :
297/72
کتابشناسی ملی :
3422205
شابک :
978-600-94177-5-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه لاف عشق