کتاب قرآن و حج pdf رایگان

با ق‍رآن‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ وح‍ی‌

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در سرزمین وحی، خود را در برابر آینه قرآن قرار دهیم و زشتی و زیبایی خود را بنگریم که استناد به قرآن دقیق تر، سریع تر، مؤثّرتر و مورد اتفاق همه مسلمانان می باشد.
قرآن می فرماید: «انّ الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر»(1) ولی نماز ما، نه خود و نه جامعه ما را از فحشا و منکر باز نداشت. مشکل چیست؟
در مکه، سنگ ها مرمر، آب زمزم، قبله بدون انحراف، جمعیت میلیونی، زیر پا نفت، قرائت امام جماعت عالی است، پس چرا این نماز جلو بزرگ ترین منکرات را که تجاوز دشمنان به کشورهای اسلامی و قتل عام مسلمانان است نمی گیرد.
مشکل در این است که به شرایط و اموری که بازدارنده انسان ها از فساد و منکر است توجّه نمی شود.
شابک :
964-7635-68-0
سال نشر :
1383
صفحات کتاب :
216
کنگره :
‭BP104/ح3‬‭ق4 1383‬
دیویی :
‫‬‭297/159
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-40607

کتاب های مشابه قرآن و حج