امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
نظر شما چیست؟
شعر امروز فارسی با پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای فراوان به دستاوردهای ارجمندی رسیده است و امروزه در جایگاهی قرار دارد که ضمن بهره گرفتن از مجموع تجربیات تاریخ ادبیات فارسی و برداشت از غنای این بستر، با درک افق های جدید و طرح افکار روز، سهمی به سزا و پیشتاز در رشد و ارتقای فرهنگ وتمدن معاصر فارسی داشته باشد...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫PIR8131‭/‮الف‬4746‭‬‫‭‮الف‬4 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1293002
شابک :
978-964-506-308-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2549-7

کتاب های مشابه از دوست داشتن در تمام جهان