امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,400
نظر شما چیست؟
مسئلة شیعه‌شناسی امروزه یکی از جدی‌ترین مباحث دین‌شناسان غربی است که نگارنده فقط به بررسی جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در آثار شیعه‏شناسان غربی می‏پردازد.
نکاتی چند در اینجا شایستۀ ذکر است:
1. موضوع تحقیق در این اثر، شاخص‌ترین اصول شیعة دوازده امامی یعنی عدل و امامت است.
2. منظور از عدل، عدالت خداوند و به تبع آن عدالت فردی و اجتماعی است.
3. امامت تحقق عینی عدل و عدالت اجتماعی است
4. با توجه به نظریة حسن و قبح عقلی، به‏عنوان مبنای عدالت و امامت می‏توان ادعا کرد این دو اصل اعتقادی تحقق و تعین عقل محوری شیعه امامیه است.
5. پیروان راستین دوازده امام معتقدند عقل محوری و اصالت اندیشه، تفکر و تدبّر، به‌عنوان مبنای عبودیت نه تنها در نگاه به قرآن، احادیث و سیرة پیامبران و امامان مطرح است بلکه در روابط میان فردی و اجتماعی و صورت بخشی کلیة امور فردی و اجتماعی نیز اصالت دارد.
6. انتظار ظهور امام دوازدهم در نظریۀ شیعه دوازده امامی، بیانگر حضور امام در شرایط متغیر و کمال‌یاب جوامع انسانی است که نشانۀ توسعه‌یاب و پویا بودن آموزه‌های شیعی به تناسب آخرالزمانی بودنش می‌باشد و این امر با جزمیت و رکود در تعارض است.
7. جهت تبیینِ موضوعِ تحقیق در این کتاب، تفکیک دو قرائت متضاد و متعارض از شیعة دوازده امامی ضروری می‌نماید:...
صفحات کتاب :
441
کنگره :
‫‬‭BP239‫‬‭/ص24ش9 1392
دیویی :
‫‬‭297/53
کتابشناسی ملی :
‫3206372‬
شابک :
‫‬‭978-964-426-681-2
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه شیعه شناسان غربی