امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,400
نظر شما چیست؟
مسئلة شیعه‌شناسی امروزه یکی از جدی‌ترین مباحث دین‌شناسان غربی است که نگارنده فقط به بررسی جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در آثار شیعه‏شناسان غربی می‏پردازد.
نکاتی چند در اینجا شایستۀ ذکر است:
1. موضوع تحقیق در این اثر، شاخص‌ترین اصول شیعة دوازده امامی یعنی عدل و امامت است.
2. منظور از عدل، عدالت خداوند و به تبع آن عدالت فردی و اجتماعی است.
3. امامت تحقق عینی عدل و عدالت اجتماعی است
4. با توجه به نظریة حسن و قبح عقلی، به‏عنوان مبنای عدالت و امامت می‏توان ادعا کرد این دو اصل اعتقادی تحقق و تعین عقل محوری شیعه امامیه است.
5. پیروان راستین دوازده امام معتقدند عقل محوری و اصالت اندیشه، تفکر و تدبّر، به‌عنوان مبنای عبودیت نه تنها در نگاه به قرآن، احادیث و سیرة پیامبران و امامان مطرح است بلکه در روابط میان فردی و اجتماعی و صورت بخشی کلیة امور فردی و اجتماعی نیز اصالت دارد.
6. انتظار ظهور امام دوازدهم در نظریۀ شیعه دوازده امامی، بیانگر حضور امام در شرایط متغیر و کمال‌یاب جوامع انسانی است که نشانۀ توسعه‌یاب و پویا بودن آموزه‌های شیعی به تناسب آخرالزمانی بودنش می‌باشد و این امر با جزمیت و رکود در تعارض است.
7. جهت تبیینِ موضوعِ تحقیق در این کتاب، تفکیک دو قرائت متضاد و متعارض از شیعة دوازده امامی ضروری می‌نماید:...
صفحات کتاب :
441
کنگره :
‫‬‭BP239‫‬‭/ص24ش9 1392
دیویی :
‫‬‭297/53
کتابشناسی ملی :
‫3206372‬
شابک :
‫‬‭978-964-426-681-2
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه شیعه شناسان غربی