امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
خرید صوتی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب خویشتن مقدس شما

 تصمیم گیری برای آزاد شدن

کتاب خویشتن مقدس شما: تصمیم گیری برای آزاد شدن اثر وین دایر، راهنمایی کامل و جامع، برای افرادی است که به دنبال رسیدن به یک تجربه روحانی هستند و به رهایی روح از بند مادیات به عنوان هدف نهایی زندگی اعتقاد دارند.

 این کتاب حول 4 مفهوم کلی طبقه بندی شده است: بخش اول به شما می گوید که شما مقدس هستید و برای دستیابی به آن باید سیستم قدیمی اعتقادی خود را ارتقاء دهید. بخش دوم نیز درباره ی این موضوع است که شما یک موجود روحانی هستید که باید از طریق شناخت خویشتن مقدس خود و به کمک عوامل کلیدی حصول، به خودآگاهی ارتقاء یابید.

 بخش سوم برای شما شرح می دهد که خویشتن مقدس شما می تواند بر بُعد نفسانی شما پیروز شود و بر کلیه قدرت های حیاتی شما احاطه گردد. در بخش چهارم نیز شما می توانید مرز این خودآگاهی را درنوردیده و بر حیات همه افراد روی این کره خاکی تأثیر بگذارید. هر فصل این کتاب با بیان هدفی نوشته شده تا شما را با اصول مربوط به آن فصل آشنا سازد. نوشته های باستانی موجود در این کتاب آموزه های بسیار مفیدی دارد که با آن آشنا می شوید. در این آموزه ها آمده که هدف ما از حیات حرکت از پستی به کمال است. امّا برای حرکت به سوی نقطه بعدی اوّل باید زمین خورد این کار انرژی و شناخت لازم برای رسیدن ما به سمت نقطه بعدی را ایجاد می کند. 

پس هر شکستی که تجربه می کنید در واقع یک فرصت برای بدست آوردن انرژی است. این انرژی کسب شده، وسیله ای نیرومند برای پیشرفت و دست یابی شما به اهدافتان در مرحله بعد است. خویشتن مقدس شما می داند که این شکست ها زمینه ساز موفقیت شما در رسیدن به این هدف است. وین دایر می گوید: شکست در زندگی شخصی خود من باعث بروز این انرژی شد که خودم را به چنان درجه ای برسانم که حالا این درجات را برای شما به نگارش درآورم. 

من نمی توانستم این کتاب را منتشر کنم، مگر اینکه خود را به درجه ای بالاتر از درجات روحانی رسانده باشم. در نظام الهی شکست اجتناب ناپذیر است. کسب انرژی مورد نیاز برای حرکت به سوی سطح بالاتری از شناخت روحانی، کاملاً به خود افراد بستگی دارد. پیام من کاملاً روشن است. از شکست های خود برای رسیدن به شناخت قدرت مافوق و عشقی که همواره با توست، بهره بگیرید. انرژی وجودی تو مانند یک قهرمان پرش با نیزه است که از قدرت نیزه خود برای جهش به طرف میله در ارتفاع استفاده می کند. من این شناخت روحانی را می شناسم و عقیده دارم که این کتاب می تواند شما را در شناخت خویشتن مقدسی که همواره با شماست، یاری دهد.

 گزیده از کتاب خویشتن مقدس شما:

 در طول تاریخ ادیان آسمانی دو اصل، اساس مشترک بین تمام ادیان بوده است، آن دو عبارت است از توحید و معاد. آنچه مدّنظر ماست در نگارش این مقدمه بحث در اصل ابتدایی این ادیان یعنی توحید است. آراء در مورد این اصل در سه دین توحیدی(یهودیت، مسیحیت واسلام) متفاوت می باشد. اکثریت یهودیان «یَهوِه» را که در تورات به شکل انسانی وصف شده است، به عنوان خدای یگانه پرستیدند و پیامبران بنی اسرائیل را به عنوان برگزیدگان خدا یعنی یهوه پذیرفتند. 

به جزء فرقه گنوسسی یهودیان که قائل به ثنویت در این عالم است، بدین معنا که دو خدا (یکی خدای خیر و دیگری خدای شرّ) وجود و دارد و جهان آفریده ی خدای شر است، حتی انسان. لیکن روح انسان را آفریده ی خدای خیر می دانند؛ وگرنه بقیه فِرَق یهود قائل به یک خدایی اند. در مسیحیت باید گفت با وجود پدران مدافع یونانی زبان چون «دیونیسیوس مجعول» و لاتینی زبان چون «آگوستینوس قدیس» نظریه ای تحت عنوان تثلیث در ذات الهی مدوّن گردید.

 بدین معنا که یک جوهر واحد در خداوند تحت عنوان الوهیت وجود دارد ولی دارای سه شخص می باشد. به تعبیری خدای پدر، خدای پسر(مسیح) و خدای روح القدس که پس از مسیح وظیفه ی الهام بر ارواح و نفوس عالم را بر عهده دارد. گرچه تثلیث و سه گانگی است ولی باز توحید است چرا که هر سه جوهری واحدند، لیکن در سه شخص متجلی می شوند. بحث در این مورد یعنی هم یهودیت و هم مسیحیت بسیار مبسوط است و در ابن مقدمه نمی گنجد. لیکن اشاره ای تاریخی می شود تا سیر اندیشه در مورد توحید بررسی گردد. 

 اما اینک اسلام که آیات و روایاتی وصف ناپذیر در مورد توحید دارد که وصفش به جزء از فلاسفه و عرفا از گروهی دیگر بر نمی آید؛ گرچه هم فلاسفه و هم عرفا به خاطر تأویلاتی که از این آیات و روایات داشتند تخطئه ای بی دلیل به خاطر صرف ظاهر آیات و روایات شده اند. این بحث به جای خود باید بررسی شود، اما اینک توحید اسلامی و وحدت وجود الهی که جایگاه واقعی اش جز در اسلام جای دیگر نیست، چرا که کسانی چون ملاصدرا تشکیک وجود را بررسی کرده اند. 

بدین معنا که جهان صدور از واحد است. به تعبیری چون خورشید که می تابد خداوند نور خود را تابید و در طبیعت جاری شد و جهان خلق شد. پس چون نوری که هرچه از منبع دور می شود کم سوتر می شود موجودات هرچه از خداوند دور می شوند به عدم و نیستی نزدیک تر می شوند و از واحد جدا می مانند.

صفحات کتاب :
472
کنگره :
‫BF637‭‬ ‭/خ9‫‭د2125 1394
دیویی :
291/44
کتابشناسی ملی :
2188082
شابک :
‫‭978-964-8007-94-7‬‭‬‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه خویشتن مقدس شما