امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
هنگامی که قلم دردست گرفتم تا نگارش این کتاب را آغاز کنم، احساس کردم که مطالب فراوانی هستند که می توانم به هر یک از شما معرفی کنم. مطالبی که همگی ابتدا از عشق شروع شده، به درمان رسیده و سپس به معجزه ختم می شوند.
در سال 1989 در زمینة جراحی و فعالیت در بیمارستان ها بازنشسته شدم و احساس می کردم که چیزی در دنیا وجود دارد که فراتر از جراحی های طولانی و دشوار می تواند در عرض چند لحظه بدترین بیماری ها را درمان کند. آنچه که در پسِ زبانم نهفته بود و من می توانستم به شکل یک پیام، مردم مختلف به ویژه بیماران را آگاه کنم و سلامتی را به بدن های رنجورشان بازگردانم. البته حدود ده یا دوازده سال پیش که همچنان به کار جراحی مشغول بودم از قدرت زبان در درمان بیماری ها حرف هایی زدم، اما خیلی از افراد پیدا شدند که با من مخالفت می کردند و این روش را روش غیرعلمی و بی پایه و اساس معرفی کردند. اما به تازگی هنگامی که بیشتر از اهدافم توضیح می دهم، همان مخالفان سال ها پیش، به نشانة موافقت و تأیید سر تکان می دهند و علاقه دارند بیشتر برایشان توضیح بدهم. امروزه همانند سال ها پیش همچنان در تلاشم تا دربارة منابع بسیار خوب و معتبری که می توانند صحت گفته ها و روش های پیشنهادی مرا به اثبات برسانند توضیحات واضح و روشنی بدهم تا همه از فرق میان درمان های شیمیایی و درمان های درونی آگاه شوند.
صفحات کتاب :
168
کتابشناسی ملی :
3791730
شابک :
978-600-6235-66-0‬‭‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه عشق، طب معجزه