امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 60,000
نظر شما چیست؟
به خدا جیگرم داره کباب می شه. اگه خلاف کرده بودم جیگرم نمی سوخت.دلم می خواست... می رفتم درخونش، می کشیدم اش بیرون و یه چاقو می زدم توی دلش و دلمو خنک می کردم... آخ خ خ قلبم... آی خدا مردم... چه خاکی تو سرم بریزم خدا...مگه گیرم نیفتی بچه تو به عزات می شونم.مگه گیرم نیفتی بی شرف دارم دیوونه می شم توی این جهنم دره آقا... آه ه ه
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫PIR8313‭‬ ‭/ژ8‫‭م7 1390
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2290507
شابک :
‫9789642837632‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه مقصر