امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
اکنون که مجلد دوم شرح الهیات نجات ـ دروس حضرت آیت‌الله سیدحسن سعادت مصطفوی (مدظله العالی) ـ آماده چاپ و انتشارگردیده است و در اختیار علاقه‌مندان به علوم عقلی قرار می‌گیرد، خداوند حکیم را سپاس گفته و امید آن دارم که توفیق نشر آثارحکمی بیش از پیش نصیب گردد. چاپ و انتشار مجلد اخیر به دلایلی ازجمله طولانی‌شدن روند مراحل فنی و آماده‌سازی نهایی به درازا کشید و از این جهت عذر تقصیر نگارنده را به سبب این تأخیر ضروری می‌نماید.
نحوه تنظیم و ترتیب فصول این مجلد نیز همانند مجلد اول بوده و برپایه تقریر استاد صورت پذیرفته است. تنها تفاوت این مجلد، الحاق یادداشت مصحح مصری آن، مرحوم محی‌الدین صبری کردی است که به لحاظ مضامین آموزنده و متین آن، و با کسب اجازه از استاد، عیناً به پایان متن تقریرات افزوده شده است. اگر امتیازی در تقریر محتوا و شرح و تبیین غوامض متن دیده می‌شود، قطعاً متعلق به بیانات استاد است و اگر نقصان و کاستی در آن راه یافته، از آن نگارنده است. از تمامی اهل فضل و استادان و محققان علوم عقلی تقاضا دارم ما را از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارزنده خود در بهبود و ارتقاء کیفیت نشر آثار حکمی محروم نفرمایند.
دی ماه1394
حسین کلباسی اشتری
فصل چهل وهفتم
فی ان المحرک الاول کیف یحرک و انه محرک علی سبیل التشویق الی الاقتداء بامره الاولی لاکتساب تشبه بالعقل
در این فصل شیخ به بیان چگونگی علیت محرک اول در حرکت بخشیدن به فلک پرداخته است، و نیز توجیه این امرکه تحریک محرک اولی نه به حرکت مکانی ووضعی ومانند آن است (که این سنخ از حرکت برای او محال است)، بلکه محرک در اینجا همانا مشوق است و به طریق تشویق و بالمآل در جهت تشبه به عقل اولی و تجرد محض عمل می‌کند....
صفحات کتاب :
356
کنگره :
‫BBR557 ‭/آ2س7‫‬‭1393
دیویی :
‫‭189/1‬
کتابشناسی ملی :
3441708
شابک :
978-964-426-724-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه الهیات نجات (جلد دوم)