کتاب تصویرپردازی هنری در قرآن کریم pdf

با تکیه بر سوره های دهر ، مدثر، ق، مرسلات، مطففین

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,400
نظر شما چیست؟
علمای اعجاز قرآن در قدیم، تناسب را از وجوه إعجاز بیانی قرآن می دانند. در این میان، برخی از آنان دربارۀ تناسب لفظی و برخی پیرامون تناسب معنوی پژوهش کرده اند؛ مثل ابو الحسن رمّانی که در رسالۀ النکت فی إعجاز القرآن بر تناسب لفظی و صوتی قرآن اهتمام ورزیده، و عبد القاهر جرجانی که در کتاب دلائل الإعجاز، تناسب معنایی قرآن را بررسی کرده است...
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫‬‭BP82/2‭‫‭‫‭/ع43ت6 1394
دیویی :
‫‬‭297/153
کتابشناسی ملی :
4156331
شابک :
‫‭978-964-426-874-8‬

کتاب های مشابه تصویرپردازی هنری در قرآن کریم