کتاب تصویرپردازی هنری در قرآن کریم pdf

با تکیه بر سوره های دهر ، مدثر، ق، مرسلات، مطففین

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,400
نظر شما چیست؟
علمای اعجاز قرآن در قدیم، تناسب را از وجوه إعجاز بیانی قرآن می دانند. در این میان، برخی از آنان دربارۀ تناسب لفظی و برخی پیرامون تناسب معنوی پژوهش کرده اند؛ مثل ابو الحسن رمّانی که در رسالۀ النکت فی إعجاز القرآن بر تناسب لفظی و صوتی قرآن اهتمام ورزیده، و عبد القاهر جرجانی که در کتاب دلائل الإعجاز، تناسب معنایی قرآن را بررسی کرده است...
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫‬‭BP82/2‭‫‭‫‭/ع43ت6 1394
دیویی :
‫‬‭297/153
کتابشناسی ملی :
4156331
شابک :
‫‭978-964-426-874-8‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه تصویرپردازی هنری در قرآن کریم