امتیاز
5 / 0.0
مشاهده نمونه
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
15,000
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
16,250
نظر شما چیست؟
این رمان، تاریخ معاصر ایران است که جلد اول آن به وقایع تاریخی از اواخر دوران قاجار تا سال تا استقرار مشروطیت می‌پردازد. جلد دوم این کتاب نیز به رخدادهایی از استقرار مشروطیت تا سال 1334 یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول اختصاص دارد.
در این رمان به فضای اجتماعی آغاز دوران مشروطه تا اواخر حکومت احمد شاه و به تخت نشستن رضاخان اشاره می شود. دو شخصیت اصلی "شباویز" خواهر وبرادری هستند که در کشمکشهای روزانه با اتفاقهای گوناگونی مواجه می شوند.
صفحات کتاب :
300
کنگره :
PIR7929‭‬ ‭/ر63‫‭ش17 1388
کتابشناسی ملی :
1700969
شابک :
978-964-506-746-3‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2598-5

کتاب های مشابه شباویز