نظر شما چیست؟
مجموعه «من‏شور» دارای 40 شعر است که از 37 غزل، دو مثنوی و شعر شماره 26 که بر اسلوب مخمس ولی با چهار مصراع و در واقع مربع، تشکیل شده است. «من‌شور» به معنای منتشر شده است و وسیله‌ای آپتیکی که اگر نور سفید به آن تابانده شود، هفت رنگ از آن ساطع و به طیف‌های مختلف تجزیه می‌شود. با همین تناسب محمود حبیبی این مجموعه را به سه بخش و با عناوین «سرخ»، «آبی» و «سبز» تقسیم‌بندی یا به عبارت بهتری تجزیه کرده است. همچنین نوع نگارش این نام به صورت مجزی: (من‏شور) و هویتی که در هر دو جزء «من» و «شور» وجود دارد نیز تأکیدی بر این مفهوم و در نهایت انعکاسی از درونمایه اشعار کتاب با رنگ و بوی عرفانی است...
... چرخ بزن ای فلک، چرخ بزن هان برقص
دست مرا هم بگیر، دور بگردان برقص
***
این چه گلی گلشن است، این چه شبی روشن است
جشن نکو جوشن است، باده بجوشن برقص
***
عید شده عید شو، کثرت و توحید شو
باده بخور بید شو، بر سر ایمان برقص
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1598453
شابک :
‭ ‫‭978-964-506-635-0
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2612-8
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫PIR8013‭‬‭ /ب9786‫‭م8 1388

کتاب های مشابه من شور