امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 61,200
نظر شما چیست؟
«مقایسه‌ی انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ» نوشته عبدالغفور آرزو . این پژوهش که رساله دوره دکترای نویسنده است در پنج فصل تدوین شده است. مقایسه انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ بحث محوری و کلیدی این رساله است. بیدل عارفی است شاعر و حافظ شاعری است عارف، مقایسه انسان کامل از دیدگاه این دو نماینده تمام عیار سبک هندی و عراقی از هر منظری معرفت ‌افزاست. در این رساله تلاش می شود تا مبانی نظری انسان کامل با توجه به آرا و آثار ابن عربی، نسخی، جیلی و دیگر اندیشمندان تحلیل شود و با تطبیق آرای بیدل با این مبانی، فهم تازه ای از کمال معرفت عارفانه دینی ارائه شود. 5 فصل این پژوهش از این قرار است: "طرح کلی تحقیق"، " زندگی و آثار بیدل"، " چگونگی انسان از منظر بیدل"، "انسان کامل" و فصل پنجم که مهمترین فصل این کتاب است "انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ." در بخش پایانی این کتاب که بخش سوم فصل پنجم می باشد به مهمترین مقوله های مشترک در نگرش بیدل و حافظ مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل، تطبیق و مقایسه از معیارهایی است که هندسه ساختار این رساله بر آن مبتنی است و در واقع این کتاب پاسخ تفصیلی به این پرسش موجز است که "سیمای انسان کامل در اشعار بیدل و حافظ با چه مولفه هایی تبیین و تصویر شده است
صفحات کتاب :
597
کنگره :
‫‭‬‭BP287/2‫‭‭/‮4آ‬م7 1388
دیویی :
‫‭‬‭297/83
کتابشناسی ملی :
1294785
شابک :
‫‭‬‭978-964-506-510-0
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه مقایسه انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ