نظر شما چیست؟
با پیشرفت روز افزون علم و افزایش امید به زندگی ،تعداد افراد سالمند نیز در جوامع امروزی افزایش یافته است. سالمندی سنی است همراه با مشکلات جسمانی، روان شناختی، و عصب شناختی. بنابراین توجه به سالمند و سالمندی در سال های اخیر با توجه به ایجاد نشریه ها و رشته های تحصیلی تخصصی در مقاطع عالی افزایش یافته است. از مهم ترین بیماری هایی که می تواند ضمن ایجاد مشکلات برای فرد بیمار ، باری بر دوش خانواده و جامعه نیز محسوب می شود دمانس و مهم ترین زیرشاخه ی آن آلزایمر است...
صفحات کتاب :
78
کنگره :
‫‬‮‭RC524‫‬‮‭/ز2د8 1393
دیویی :
‫‬‮‭616/83
کتابشناسی ملی :
3608794
شابک :
‫‬‮‭978-600-93982-0-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه دمانس