امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,200
نظر شما چیست؟
بیش از یک سوم جمعیت بزرگسالان دست کم به طور متناوب دچار بی خوابی می شوند و 1 تا 2 درصد مردم گرفتار بی خوابی اولیه هستند.
بی خوابی اولیه می تواند پیامدهای منفی شدیدی برای افراد داشته باشد. در این مورد اغلب دارو تجویز می شود اما داروها ممکن است اثرات جانبی مهمی داشته باشند.
مشخص شده است که درمان شناختی - رفتاری بی خوابی، برخلاف رویکردهای دارویی، به بهبود بلند مدت درمانجویان منجر می شود.
این راهنما به معرفی یک روش درمانی ایمن و مؤثر می پردازد که مؤلفه های رفتاری و شناختی بی خوابی را هدف گیری می کند و شامل دستورالعمل های مشروح برای شنجش و رفع اشکالات است.
صفحات کتاب :
181
کنگره :
RC548‫‭/‮الف‬4غ78 1392
دیویی :
616/8498206
کتابشناسی ملی :
3236427
شابک :
978-600-93982-1-8
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه غلبه بر بی خوابی