نظر شما چیست؟
کتاب حاضر به بررسی کلی اطلاعات اساسی درباره ی اختلال دوقطبی، تشخیص،سیر طولانی، و دارودرمانی آن می پردازد.
بخش اعظم مطالب به توصیف یک روش درمانی- اجتماعی مشهور به درمان متمرکز برخانواده(FFT) اختصاص دارد. این روش درمان برای بیمارانی طراحی شده است که اخیرأ یک دوره ی شیدایی (مانیا) یا افسردگیرا تجربه کرده اند...
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‬‭RC516‫‭/ز4‮الف‬3 1394
دیویی :
‫‬‭616/895
کتابشناسی ملی :
3739799
شابک :
‫‬‭978-600-93982-3-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه روان درمانی اختلال دوقطبی