امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,700
نظر شما چیست؟
برای این که از افکار، احساسات و رفتار کودکان آگاهی داشته باشیم، به همان اندازه نیاز داریم از افکار، احساسات و رفتار خودمان آگاه باشیم، یعنی بدانیم چگونه اعمال و کلمات ما می تواند بر احساسات و رفتار کودکان مان تأثیر عمیقی...
صفحات کتاب :
267
کنگره :
‫‭RJ506‭ /‮الف‬6‫‬‭پ8 1394
دیویی :
‫‬‭‭618/928522
کتابشناسی ملی :
3988808
شابک :
‫‭978-600-95931-0-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس و اضطراب مقابله کنند