کتاب راههای رسیدن به موفقیت و خوشبختی (جلد اول) pdf رایگان

امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
یکی از راه های رسیدن به موفقیت و خوشبختی، کسب علم و دانش است. هرقدر بر معلومات خویش بیفزاییم و از مجهولات بکاهیم، به سعادت و نیک بختی نزدیک تر می شویم. ما می توانیم با آموختن علم و دانش از پله های ترقی و تکامل بالا رفته و سرانجام، نیک بختی را در آغوش بگیریم.
بنابر این ما به وسیله علم، به اهداف بزرگی خواهیم رسید و سعادت دنیا و آخرت را از آن خویش خواهیم نمود. زیرا تعلیم و تعلم عبادت است و علاوه بر تأمین سعادت و خوشبختی دنیا، فضایل معنوی بی شماری را نیز در پی دارد.
صفحات کتاب :
392
کنگره :
BP258‫‬‭/ر26ر2 1388
دیویی :
297/72
کتابشناسی ملی :
1520082
شابک :
978-600-5301-00-7
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه راههای رسیدن به موفقیت و خوشبختی (جلد اول)