کتاب ویژگی های دعا pdf رایگان

آداب و شرایط دعا، اوقات و مکان های استجابت دعا و دعاهای مستجاب

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
مسلمانان، مکه را فتح کردند و پیامبر اکرم(ص) همه ی مردم این شهر، به جز چند نفر را، مورد بخشش قرار داد.عکرمه یکی از آن چند نفر بود؛ زیرا دین خدا و پیامبر را مسخره کرده و مسلمانان را بسیار آزار داده بود.پس از فتح مکه، از این شهر فرار کرده بود و راه کوه و بیابان را در پیش گرفت.او از ترس جانش شب ها راه می رفت و روزها پنهان می شد و همواره در فکر این بود که ، چگونه می تواند از دست مسلمانان جان سالم به در برد...
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‬‭‬‭BP266‫‬‭‬‭/ر25و9 1386
دیویی :
‫‬‭‭297/77
کتابشناسی ملی :
1104366
شابک :
‫‬‭978-600-90026-2-7
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه ویژگی های دعا