نظر شما چیست؟
رسالت انبیا تربیت انسان ها بوده است ودر این راه مرارت ها ورنج های فراوانی برده اند. کاروان سالار این قافله پیامبر اکرم (ص) نیز هدف بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق دانسته وکتاب آسمانی او کتاب تربیت، تزکیه وکتاب انسان سازی است، چرا که علم بی عمل مخرّب وزیانبار است وبر طبق روایات اسلامی، بوی تعفّن عالم بی عمل جهنّمیان را عذاب می دهد. ازاین رو بر پیشوایان امّت ـ که ادامه دهندگان راه انبیا هستند ـ لازم است پیش از توصیه به دیگران، نفس خویش را تأدیب کنند والگوی عملی برای دیگران باشند، چنانکه انبیا واولیا بوده اند.
حوزه های علمیّه همواره این وظیفه سنگین انبیا را به دوش کشیده ودر راه پاسداری آن از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند.
کنگره :
BP248‫‬‭‭/م‌7‮ال‍ف‌‬8 1376
دیویی :
297/218
کتابشناسی ملی :
م‌77-7842
سال نشر :
1376
صفحات کتاب :
615

کتاب های مشابه انوار هدایت