امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
اَلْعَالمُ‏ بزَمَانه‏ لَا تَهْجُمُ عَلَیْه اللَّوَابسُ( ).
از امام صادق (ع) است: «کسی که عالم به زمان است و زمانه خود را می شناسد امور مشتبه و گمراه کننده به او هجوم نمی آورند.»
غرب شناسی، در فرهنگ معاصر، موضوعی گسترده و چندبعدی است که برداشت های گوناگون از آن صورت می گیرد. ازهمین رو، مناقشاتی درباره آن مطرح است که خود از طبیعت موضوع ناشی می شود.
در میان صاحب نظران این حوزه، طیف وسیعی از دیدگاه ها مطرح است. یک سوی این دیدگاه ها نظریه کسانی است که با نگاهی پدیدارشناختی، اصولاً برای غرب هویتی واحد قائل نیستند و دانشی به نام غرب شناسی را نیز به رسمیت نمی شناسند، بلکه غرب را عنوانی اعتباری برای مجموعه ای نامنسجم از موضوع ها و مسائل تلقی می کنند که هریک از آن ها به طور مجزا و جزئی قابل مطالعه و بررسی است.
صفحات کتاب :
442
کنگره :
‫‬‮‭DA589/8‫‬‮‭/ک4ش2 1392
دیویی :
‫‬‮‭327/41
کتابشناسی ملی :
3144788
شابک :
978-964-12-0478-7
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه شبکه فریب