خرید و دانلود کتاب تاریخ آغازین فراماسونری در ایران(جلد چهارم)

بر پایه اسناد منتشر نشده

امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 2 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 30,000
نظر شما چیست؟
هجوم سیطره‌جویانه کشورهای استعمارگر در ایران حدیث دردناک و مفصلی است که همه ما کم و بیش با آن آشناییم اما شاید در هیچ دورانی همچون عصر قاجاریه سویه‌ مخرب و وجه ویرانگرانه این پدیده شوم سیاسی آشکار نشده باشد؛ چراکه در این برهه با ظهور و بسط انجمن‌های فراماسونی در کشور که موفق به جذب اکثریت تحصیلکردگان و روشنفکران کشور شده بودند استعمار جدید و پیش‌رونده‌ای قدم در راه گذاشت.
شخصیت‌های سیاسی به ظاهر ایرانی مجریان این اتفاق بودند و رفته رفته آنچنان ارکان سیاسی کشور به این مرض مهلک مبتلا شد که کلیت نظام سیاسی مستقر و مسئولان حاکمیتی کشور، مامور و مسئول تامین اهداف و مطامع استعمارگران شدند و سرانجام کار به جایی رسید که با ظهور پهلوی‌ها، قوای بیگانه و خارجی به میل خود شاهی را بر مسند می‌نشاندند و به میل خودشان هم ساقطش می‌کردند.
به رغم تمام اینها تاکنون پژوهشی مستند در زمینه نحوه شکل‌گیری و چگونگی دوام و قوام مجالس فراماسونی در ایران صورت نپذیرفته بود و باید انتشار مجموعه «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» را نخستین اثری دانست که با ورود به این قلمرو مهم، به بررسی اسناد ماسونی اعضای نخستین «فراموشخانه» کشور می‌پردازد...
بیشتر
شابک دیجیتال :
978-600-03-2628-9
صفحات کتاب :
904
کنگره :
‫‭DSR1484‭/ش‌2ت‌2 1378
دیویی :
‫‭955/08206
کتابشناسی ملی :
‭م‌78-21641
شابک :
978-964-506-427-1
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه تاریخ آغازین فراماسونری در ایران(جلد چهارم)

با موفقیت اضافه شد
0