امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
هر انقلابی ذاتاً به دلیل ماهیّت آن باعث ایجاد تغییرات وسیع در تمام شئون سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه در مدت زمان کوتاهی می شود؛این تغییرات ممکن است باعث دچار شدن هر انقلاب با آسیب های ناخواسته شودکه گاه به «انقلاب زدگی » تعبیر می شود. اعمال غیرمنطقی ، تصمیمات شتابزده ،برخوردهای حذفی با برخی از اقشار جامعه ، طرح شعارهای غیر معقول و اختلاف سلیقه های سیاسی از جمله آسیب هایی است که یک انقلاب در بدو پیروزی ، به آن دچار است ...

کتاب های مشابه احزاب و جناح های سیاسی ایران امروز