امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
کتاب دختران فیروزه ای، از مجموعه «فتنه و بیداری» دارنده رتبه اوّل دومین جشنواره مردمی داستان فتنه و بیداری، شامل مجموعه داستان های کوتاه فارسی است. داستان ها شامل موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که به منظور آگاه سازی مردم از فتنه های دوران و جنگ نرم به رشته تحریر در آمده است.

... حاج آقا تافتونی پیغام داده بود آب دَر دست دارم نخورم، بروم سراغش. فهمیدم کاری پیش آمده و کرکر خنده شروع شده است. البته تافتونی لقبی بود که من برایش گذاشتم. قبل از آن حاج آقا لگن فروش صدایش می کردم. این لقب ها را بعد از سوتی هایش به او می دادم.


بعد از چند بار پیغام یک شب به آدرسی که داده بود رفتم. ستاد تبلیغاتی انتخابات در ساختمانی بالای شهر- که ماشین آماده ی اسقاط من وصله ی ناجوری بر آن منطقه بود– قرار داشت. وقتی حاج آقا را با کت و شلوار مارک دار دیدم، اول نشناختم. خودش را که معرفی کرد، تعجب کردم، امّا بعد کلی خندیدم. یادم رفته بود خلع لباس شده است. بعد از خلع لباس شدن، دیگر سراغش نرفته بودم...
صفحات کتاب :
135
کنگره :
‏‫PIR۷۹۴۳ ‭/ب۸۶۱۴۲‏‫‬‮‭د۳ ۱۳۹۱
دیویی :
‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
کتابشناسی ملی :
۲۶۴۴۹۴۰
شابک :
978-600-92193-7-7 ‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه دختران فیروزه ای