امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
سنن الهی، احکامی وضع شده از سوی خداوند است برای انسان، که هرگز تغییر نمی یابد، قوم و قبیله خاصی را مدنظر ندارد و شامل همگان می شود، دقت و توجه در متن این قراردادها، راه و چاره را برای ما روشن می سازد.
صفحات کتاب :
17

کتاب های مشابه سنن الهی