امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
14,800
نظر شما چیست؟
برق قطع می شود.حالا صدای خرد شدن شیشه وشکستن وفروریختن با صدای فریاد وقدم های عده ای که در خیابان میدوند در هم میشود...
گردو غبار تمام خیابان را پوشانده است. عده ای خاک آلود و گیج از مه خاک بیرون می آیند، باز توی غبار فرو می روند، حالا صدای فریادها همه را به طرف محل انفجار می کشاند...
صفحات کتاب :
82
شابک دیجیتال :
978-600-03-1982-3

کتاب های مشابه سوزه سوزه