امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
خدا را شکر می کنم که کتاب درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی، به سهم خود در گسترش آموزش زبان فارسی به خارجیان مفید و موثر بوده است.

از اینکه استفاده کنندگان این کتاب، شیوه تدوین آن را روان و ساده و قاعده مند، و مطالب آن را کار آمد و مطلوب و خالی از پیچیدگی یافته اند، خوشحالم.
صفحات کتاب :
587
کنگره :
‫PIR2829‭‬ ‭/‮الف‬8‫‬‭پ9 1394
دیویی :
‫‬‭8‮ف‍ا‬4/2421
کتابشناسی ملی :
4007688
شابک :
‫‬‭978-964-426-114-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی