امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,400
نظر شما چیست؟
این کتاب به صورت داستان بلند، خاطرات شیخ مصطفی رهنمایی، معروف به رهنما از جمله مبارزان دورة پهلوی است. او در دوران پهلوی اول در سنین جوانی به واسطه مخالفت پدربزرگش با حکومت رضاشاه با مفاسد و مظالم حکومت استبدادی آشنا شد. در سالهای 1320 تا 1332 به نهضت ملی شدن صنعت نفت پیوست و به افشاگری پرداخت. پس از کودتای 28 مرداد، با اینکه از منتقدان دکتر مصدق بود به مقابله کودتاچیان پرداخت و بارها توسط حکومت ساواک دستگیر، شکنجه، زندانی و تبعید شد. وی با حکومت پهلوی دوم مخالف بود و به همان اندازه در مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین پایمردی به خرج داد. که وجهه بین‌المللی او بیشتر مرهون آن است. این مجموعه حاصل پنجاه ساعت مصاحبه حضوری است که در سالهای 78 و 79 انجام پذیرفته و در سال 82 پیاده و در سال 84 به چاپ رسیده است. مسعود کرمیان آن را نوشته و در پیوست همراه با تصاویر و دست‌نویس آورده است.
صفحات کتاب :
234
کنگره :
‫DSR1486‭‬ ‭/ر87آ3 1390
دیویی :
‫‬‮‭955/082092
کتابشناسی ملی :
2396218
شابک :
978-964-419-523-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1983-0

کتاب های مشابه خاطرات شیخ مصطفی رهنما