امتیاز
5 / 4.5
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر در ده فصل نگارش شده است که فصل اول آن تحلیلی درباره خوشبختی خانواده است، و در فصل دوم ضرورت و اهمیت تشکیل خانواده بیان شده است.
فصل های سوم، چهارم، پنجم و ششم درباره روابط سالم در خانواده و حقوق مشترک زن و شوهر و حقوق اختصاصی آنهاست.
فصل هفتم را با صفات معنوی زن و شوهر آشنا می سازد.
فصل هشتم موفقیت در تحکیم خانواده با بهبود روابط فامیلی زن و شوهر را بیان می کند و فصل نهم وظایف فرزندان در قبال حقوق پدر ومادر را مورد پژوهش و بررسی قرار داده است، که امیدواریم مورد توجه مطالعه کنندگان عزیز قرار گیرد.
صفحات کتاب :
320
کنگره :
‫‬‭HQ743‫‬‭/ر27ر2 1391
دیویی :
‫‬‭646/78
کتابشناسی ملی :
2968581
شابک :
‭978-600-5428-84-1‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه راز خوشبختی زن و شوهر