امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سنگینی تلخ و استمرار این سکوت بی پایان کش دار، برایم تداعی گر لحظه های بی معنا و بی بازگشت نفس های گرفتاری ست که به چنگال ناقوس مرگ، هر لحظه خراشیده می شوند و سرآخر، بی تدبیر و به تقدیر از آن شکارچی شکم گنده پراشتهای مرگ می شوند! اما این نفس، امروز و اینجا، شاید...
از میان مردگان برخاست
صفحات کتاب :
86

کتاب های مشابه از میان مردگان برخاست