امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
می گن هلن چند ساعت قبل از اینکه از دره پرت بشه، یواشکی به منطقه ممنوعه همون منطقه روح ها وارد شده بود...
ادامه داد: این روح ها را که دیدید دنبال انتقام هستند. چندین سال پیش همین چندتا خانواده برای گردش به اینجا اومدند که شب هم همین جا چادر زدند. ولی توی همون شب به طرز وحشتناکی کشته شدند. هرکی بیاد اینجا اونا میکشنش.
صفحات کتاب :
160

کتاب های مشابه دیدار در کلبه