امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
تمدن اسلامی در دو قرن گذشته با هجوم جهان نگری و مظاهر زندگی تمدن غرب مواجه بوده، تمدنی که خود با آسیب های بنیادین روبروست زیرا مبانی آن، بر متغیرها و امور ناپایدار استوار گشته، لذا از معیار عینی برای داوری فعالیت های خود و نقادی آن بی بهره و نهایتا از تجدیدنظر و اصلاح در مبانی خود ناتوان است. تمدن اسلامی اما با وجود کاستی هایش، به واسطه برخورداری از سنت ها و اصول فرهنگی ثابت و ماندگار قادر به بازسازی و ترمیم آسیب هایش است. ازاین منظر با درک عمیق از ماهیت حقیقی دنیای مدرن و اجتناب از کاستی های آن و شناخت سنت های پایدار اسلامی می توان به این مهم نائل آمد...
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‫‭BBR1487‭‬ /ت8‫‬‮‭ع2 1389
دیویی :
‫‬‮‭189/1
کتابشناسی ملی :
2052384
شابک :
978-964-195-179-7
سال نشر :
1389
کد کتاب :
BP0222

کتاب های مشابه آسیب شناسی تمدن اسلامی