کتاب بدایه المبتدی(جلد اول) pdf

آداب متعلمین،صرف مقدماتی(بدان)، صرف آسان، متون عربی

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آموزش زبان و ادبیات عربی، مقدمه آشنایی و فراگیری علوم اسلامی، به ویژه معارف قرآنی است.
با فراگیری جلد اول کتاب «بدایة المبتدی» دانش آموز، همزمان با آموزش علم صرف، تا اندازه ای با لغات و ادبیات قرآن نیز آشنا خواهد شد.
چون عادت بر این بوده که دانش آموز علوم اسلامی، آموزش خود را از آداب یادگیری آغاز کند، ما نیز ابتدا به گونه ای موجز، مطالبی در آداب استاد و شاگرد برای فراگیر عزیز آورده ایم...
صفحات کتاب :
280
کنگره :
‫‬‭BP254/4‫‭/‮الف‬5ب4 1389
دیویی :
‫‬‭297/653
کتابشناسی ملی :
2114576
شابک :
978-964-195-230-5
سال نشر :
1389
کد گروه پژوهشی :
BP0231.1

کتاب های مشابه بدایه المبتدی(جلد اول)