نظر دیگران

نظر شما چیست؟
دانش پزشکی یکی از شاخه های علمی است که مسلمانان نقش وافری در پیشرفت و تکامل آن داشته اند و به همین روی، طب اسلامی از شاخص ترین ابعاد تمدن اسلامی به شمار می رود . در گذشته، به دلیل نزدیکی علم طب به دانش هایی چون فلسفه (طبیعیات)، مکتب پزشکی اسلامی از جایگاهی ممتاز برخوردار بود و فیلسوف و پزشک به عنوان «حکیم» شناخته می شدند.
نگاه بلند پیشوایان دین به علم پزشکی تا آن جا بوده که در حدیثی از پیامبر اسلام، دانش طب هم سنگ علم دین و در کنار آن قرار گرفته است: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْیَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَانِ؛ دانش های اصلی دو گونه است: علم دین (دین شناسی) و علم بدن (شناخت و درمان بدن)»‏. و در روایتی دیگر از امیرمؤمنان علی(ع) سلامت جسم از بالاترین و ارزشمندترین نعمت الهی شمرده شده است. «الصحة أفضل النعم».
حتی تأمین سلامت جسم و بدن، در فلسفه تشریع برخی اعمال عبادی، مورد توجه بوده و بر اساس روایات، شماری از فرمان های دین مبین اسلام به منظور تامین سلامت تن وارد شده است.
دیویی :
‫‬‭174/2
کتابشناسی ملی :
2618708
شابک :
978-964-195-571-9‬
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BP0390
صفحات کتاب :
224
کنگره :
‫‬‭R725/59‫‭‫‭/ع2‮آ‬4041 1390

کتاب های مشابه آداب و اخلاق پزشکی در اسلام