کتاب تنها بیست دقیقه وقت دارم pdf

مجموعه داستان کوتاه

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
زن دسته کلید را برداشت و گفت می رود تا به گلدان های همسایه آب بدهد. برگشتنش نزدیکِ یک ساعت طول کشید.
غروب فردا، وقتی از سر کار برمی گشت، زنش را دید که از خانه ی همسایه بیرون می آمد. رفته بود گلدان ها را آب بدهد، اما دو ساعت بعد دوباره دسته کلید را برداشت و گفت می رود سری به گلدان ها بزند. پرید تو تخت خواب و نیم ساعت بی خوابی کشید و منتظر ...
کتابشناسی ملی :
2057094
شابک :
9789642433438
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
91
کنگره :
‫PIR7943‭‬‭ /ب5964‫‭ت9 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62

کتاب های مشابه تنها بیست دقیقه وقت دارم