امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 120,000
نظر شما چیست؟
در روزی که نخستین تماس تلفنی از بهشت با دنیا برقرار شد، تِس رافرتی مشغول بازکردن جعبه ی چای کیسه ای بود.
دریییییننننگ!
اهمیتی به زنگ تلفن نداد و ناخن هایش را در پلاستیک جعبه فرو برد.
دریییییننننگ!
ناخن انگشت اشاره اش را روی بخش ناصاف جعبه کشید.
دریییییننننگ!
سرانجام، پلاستیکش را پاره کرد، بیرون کشید و توی دستش مچاله کرد. می دانست اگر گوشی را برندارد، با زنگ بعدی، دستگاه پیغام گیر به کار می افتد…
دریییییننننگ!
«الو؟»
دیگر دیر شده بود.
زیر لب گفت: «ای بابا.» صدای تیک دستگاه را شنید که از روی کابینت آشپزخانه آمد و بعد پیام پخش شد...
صفحات کتاب :
344
کنگره :
‫PS3601‮‬ ‭/ل2‫‭‮الف‬8 1393‮
دیویی :
813/54
کتابشناسی ملی :
3407919
شابک :
9786003261181‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه نخستین تماس تلفنی از بهشت