امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,300
نظر شما چیست؟
حافظ‌، خود دیوان‌ اشعارش‌ را گردآوری‌ نکرد و تا مدت‌ ها پس‌ از وفات‌ او نیز اشعار او تدوین‌ نگشته بود‌ تا آنکه‌ محمّد گلندام‌ برای‌ نخستین‌بار به‌ جمع‌آوری‌ اشعار حافظ‌ همّت‌ گماشت‌ و مجموعه‌ی غزل‌ ها، قصاید، قطعات‌، مثنویات و دیگر اشعار حافظ را در آن فراهم آورد که‌ کم‌ وکیف آن بر ما روشن نیست و متأسفانه‌ دیوانی‌ هم که‌ او فراهم‌ آورده‌ بود، در دسترس‌ قرار ندارد.
پیش از محمّد گلندام‌ نیز کسانی‌ از میان‌ معاصران حافظ‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌، شهرت‌ و روانی‌ بی‌ نظیر شعر حافظ‌ را در میان‌ معاصرانش‌ بازگو کرده‌ ا ند.
کتابشناسی ملی :
3734173
شابک :
978-964-426-675-1‬
سال نشر :
1393
کنگره :
‫‬‭PIR5435‫‬‭/ر5ش4 1393
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/32

کتاب های مشابه شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(جلد اول)