امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,300
نظر شما چیست؟
از غزل های عاشقانه و غنایی زمینی و حسّی حافظ است که یاد یار، همه ی محورهای عمودی و افقی شعر را به هم پیوند می دهد و وحدتی خاص ایجاد می کند که در اغلب غزل های خواجه چنین جلوه نمی کند و باید از اشعار دوره ی میانی شاعری حافظ باشد؛ زیرا حافظ، با توجه به اشارات شعر، از دوران جوانی بربادرفته ی خود و عشق بزرگی که در آن روزگار داشت، یاد می کند و سوگوارِ آن است.
کنگره :
PIR5435‫‬‭/ر5ش4 1393
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/32
کتابشناسی ملی :
3734173
شابک :
978-964-426-776-5
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(جلد دوم)