امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,300
نظر شما چیست؟
از غزل های رندانه و عاشقانه ی حافظ است که در آن شاعر با عشق و اعتقادی تمام به رندی و دلدادگی خود، این عشق و رندی را ودیعه ای ازلی و سرنوشتی محتوم می شمارد که نصیبه ی او از سرنوشت است و چه خوش فرجام باشد و چه بدانجام، باید آن را عزیز داشت و پذیرفت؛ زیرا پی بردن به راز تقدیر، از عهده ی آدمیان بر نمی آید و راز این نکته نهان است و نهان خواهد بود.
در این غزل، حافظ، جاودانگی خود را پیش بینی می کند و به یقین می گوید که تربت وی زیارتگاه رندان جهان خواهد شد.
شابک :
978-964-426-777-2
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
778
کنگره :
PIR5435‫‬‭/ر5ش4 1393
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/32
کتابشناسی ملی :
3734173

کتاب های مشابه شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(جلد سوم)