امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سیری بر احوالات نوجوانی هوشمند و دلسوخته...
بعد از موفقیت‌ کلاس‌ پنجم‌ ابتدایی تمام‌ تابستان‌ را خدمت‌ یکی‌ از دوستان‌ پدرم دروس‌ اول ‌راهنمایی‌ را مرور کردم‌ روزها پس از انجام تکالیف مدرسه با « دلرُبا » بودم .
همدمی آرام و نازنین ،بی غل و غش و دوست داشتنی عزیز همه خونه ها
بقول بزرگترها مظهر خوش اقبالی شما فکر می کنید چی بود؟ « دلرُبا » کی بود؟
آینه ... آینه کوچکی که مادرم برایم خریده بود.
کنگره :
‫‬‮‭PIR7953/س65‫‬‮‭ی54 1394
دیویی :
‫8‮ف‍ا‬3/62‬‭
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-10183
شابک :
978-600-94591-2-4 ‬‭‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
64

کتاب های مشابه یک مشت دل