امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
در این کتاب سعی شده است والیان خراسان در دوره قاجار به ترتیب زمانی از نخستین والی (محمّد ولی میرزا) گرفته تا آخرین والی عصر قاجار در زمان احمد شاه به نام (شریف الدوله)، در 5 بخش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در عصر قاجار در خراسان 32 والی به این منطقه اعزام و به حکومت منصوب شدند.
با توجه به اهمیّت خراسان در هم جواری کشور قدرتمند روسیه و همچنین وسعت پهناور این منطقه و وجود بارگاه مطهّر حضرت رضا (ع) در انتخاب والیان از طرف شاه سعی فراوان می شد حکّام این منطقه از میان شاهزادگان و یا درباریان نزدیک به شاه انتخاب می شوند.
بدین لحاظ در هر بخش از کتاب علاوه بر شرح حال والیان، وقایع و حوادث مهم دوران حکومت هر والی بررسی شده است.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫DSR2017‭‬ ‭/ر39‫‭ب3 1392
دیویی :
‫‬‮‭955/82
کتابشناسی ملی :
3376512
شابک :
978-964-9975-64-1
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه والیان خراسان در عصر قاجار