امتیاز
5 / 4.2
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب جهاد اقتصادی مجموعه‌ی مدوّنی است از بیانات معظّمٌ‌له در تبیین جهاد اقتصادی، اهداف و الزامات و نتایج آن؛ که امید است با بهره‎گیری از مدلهای مفهومی برآمده از سخنان ایشان، خوانندگان را در دریافت‌های صحیح از رهنمودها و راهکارهای نیل به اهداف جهاد اقتصادی یاری کند. انتظار می‌رود آحاد جامعه، خصوصاً مسئولین محترم با مطالعه‌ی این کتاب، از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در جهت بهبود تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها استفاده نمایند و در هر مسئولیّتی، بتوانند با شناخت وظایف و انتظارات، سهم خویش را در جهاد اقتصادی ایفا کنند. صفحاتی از کتاب لازم است هم در زمینه‌ی اقتصاد، هم در زمینه‌ی سیاست، حضور مردم «حضور جهادی» باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد.

با همّت بلند و گاه امیدوارانه باید وارد شد. با دل پرامید و پرنشاط باید وارد میدان‌ها شد و با حماسه‌آفرینی باید به اهداف خود رسید. دشمنان ملّت ایران در صدد آنند که دشمنی خود را از دو راه با ملّت ایران به تحقّق برسانند، آنچه که امروز در دنیا محسوس است این است: یکی، ایجاد تفرقه در میان صفوف ملّت؛ از بین‌بردن یکپارچگی ملّت ایران؛ و از دست ملّت ایران؛ این نیروی عظیم وحدت را ربودن و آنها را به اختلافات داخلی سرگرم‌کردن و دوّمی، ایجاد مشکلات اقتصادی و تلاش برای توقّف ملّت ایران در زمینه‌های گوناگون سازندگی کشور و رفاه عمومی خود. این دو، چیزی است که در نقشه‌های کوتاه‏‌مدّت و میان‏‌مدّت دشمنان ما به‌طور محسوس وجود دارد که اگر خود آنها هم بر زبان نیاورده بودند، قابل حدس بود؛ ولی دشمنان ما خودشان هم به هر دو نکته اعتراف کردند. موضوعات مهم کلّیاتی درباره‌ی حماسه، جهاد و اقتصاد/ شرایط و الزامات راهبردی جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی/ جهاد اقتصادی و الزامات پیشرفت اقتصادی مطلوب

صفحات کتاب :
246

کتاب های مشابه جهاد اقتصادی